..
Gootreiniging

Vervuilde dakgoten geven problemen

Niet iets waar u dagelijks bij stil staat maar een vervuilde dakgoot kan grote problemen veroorzaken. Als het regenwater, ook wel hemelwater genoemd, niet goed afgevoerd kan worden dan ontstaan vaak lekkages en andere problemen met alle consequenties van dien.

Laat uw dakgoten jaarlijks reinigen

Deze problemen zijn te voorkomen door jaarlijks uw dakgoten en regenpijpen te laten controleren en schoon te laten maken. Vooral de herfst en winter zorgen voor veel bladafval en takken die de goede regenwaterafvoer blokkeren. Het jaarlijks laten controleren en reinigen door een vakkundig bedrijf voorkomt veel problemen. En u bespaart zich hiermee heel wat kosten doordat uw gevel minder snel gereinigd moet worden, maar ook het houtwerk zal veel langer meegaan.